सूचना तथा समाचार१. मोरङ जिल्लाको स्थानीय तहको प्रस्तावित नाम तथा केन्द्रहरु

मोरङ जिल्लाको स्थानीय तहको प्रस्तावित नाम तथा केन्द्रहरु    आ.व. ०७४/७५ का लागि प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रमको फारम

आ.व. ०७४/७५ का लागि प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रमको फारमका लागि डाउनलोड गर्नुहोस् । programme Format 2074.75आ.ब.२०७४/०७५ सहभागितामुलक ईलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न !!

आ.ब.२०७४/०७५ सहभागितामुलक ईलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न भएको छ |इलाका गोष्ठी संचालन सम्वन्धी सूचना

आ.व. २०७४।७५ को वार्षिक जिल्ला विकास योजना तर्जुमाका लागि संलग्न कार्यतालिका अनुसार हुने व्यहोरा सर्वसाधारणहरुका तथा सरोकारवालाहरुको जानकारीका लागि यो...
थप पढ्नुहोस ...भाउन्ने आमतोला सडकको EOI का लागि विस्तृत कागजात

२०७३।९।५ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित भाउन्ने आमतोला सडकको EOI का लागि चाहिने विस्तृत कागजातहरुका लागि तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस् ।...
थप पढ्नुहोस ...अन्तिम नतिजा-निर्वाचन क्षेत्र विकास र सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फ सवईन्जिनियर पदको प्रकाशन सम्वन्धी सूचना !!

निर्वाचन क्षेत्र विकास र सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फ सवईन्जिनियर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना !! निर्वाचन क्षेत्र विकास...
थप पढ्नुहोस ...निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फको ईन्जिनियर पदको लागि लिइएको अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम तर्फको ईन्जिनियर पदको लागि लिइएको अन्तर्वार्ताको नतिजा सम्वन्धी सूचना प्रकाशन गरिएको...
थप पढ्नुहोस ...संक्षिप्त सूची तयारीको लागि सूचना

भाउन्ने आमतोला सडकको बिस्तृत  सर्भेक्षण र डिपिअारको संक्षिप्त सूची तयारीकालागि  अासय पत्र माँग सम्वन्धी सूचना (२०७३ पौष ५ गतेको राजधानी...
थप पढ्नुहोस ...रेडियो टिभी प्रसारण सम्वन्धी सूचना

रेडियो टिभी प्रसारण सम्वन्धी सूचना मिति २०७३ षौष ५ गतेकाे दर्शन दैनिकमा प्रकाशित rediotv_noticeSkip to toolbar